آموزش زبان انگلیسی همین الان ثبت نام کن!!

آموزش لغات انگلیسی پر کاربرد و مهم- درس اول

در ابتدا فایل PDF رو دانلود کنید و همراه با فایل صوتی در همین صفحه به صورت کامل بخونید، این درس شامل چهار کلمه انگلیسی مبتدی است که در فایل صوتی این چهار کلمه انگلیسی به صورت کامل توضیح داده شده است

      دانلود این فایل صوتی

Quiz Time
الان وقت انجام آزمون است و توی این آزمون شما باید تعداد جملات زیر رو که در آنها کلماتی که یاد گرفتیم بکار رفته رو به فارسی ترجمه کنید و جواب های خود را در بخش نظرات بنویسید تا در صورتی که غلط داشت برای شما تصییح شود.

OK. I agree
I don’t agree
We all agreed
We both agree
I think I agree
I totally agree
I agree with Tom
Do you agree, Tom?
I agree completely
I’m glad you agree
I’m not sure I agree
I don’t agree with you
I arrived at 2:30
Tom never arrived
He arrived in time
Tom arrived by car
I arrived too early
Tom arrived on foot
Tom finally arrived
Tom arrived too late
The bus arrived empty
Tom arrived yesterday
I hope they arrive soon
The train arrived on time
His birthday is August 21st
Jack was born in August
That’s Tom’s boat
Is Tom on the boat?
I have a boat and a car
Can we rent a fishing boat here?
we are in the same boat
We have two boats

الان که این درس رو خوندین و کوئیز رو هم حل کردین و این چهار واژه انگلیسی رو خوب یاد گرفتین وقت اینه که از طریق لینک زیر وارد درس دوم بشین و چهار واژه انگلیسی دیگر رو یاد بگیرین

درس دوم

پادکست های مشابه
1.5 2 votes
به این پست امتیاز بدهید
Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Samaneh
Samaneh
7 months ago

بله.من موافقم
من موافق نیستم
ماهمه موافقیم
ماهردو موافقیم
من فکرمیکنم ک موافقم
من با تام موافقم
من کاملاموافقم
من مطمن نیستم.ک موافقم
من با تو موافق نیستم
ایا تو موافقی تام
من در ساعت 20.30رسیدم
تام هرگز نمیرسد
من به راحتی رسیدم
تام سرانجام رسید
اتوبوس خالی رسید
تام دیروز رسید
من امیدوارم ک انها به زودی برسند
او در این ساعت رسید
قطار دراین لحظه رسید
تام سرانجام رسید
تولد او بیست و یک اگوست است
او در اگوست متولد شده است
ان هست قایق تام
ایا تام در قایق هست
من یک قایق و یک ماشین دارم
ایا میتوانم. قایق ماهیگیری اینجا
ما دو قایق داریم

Samaneh
Samaneh
7 months ago

ممنونم

farshideh
farshideh
7 months ago

عالی بود

Ramineh mokhtary
Ramineh mokhtary
7 months ago
OK. I agree    بسیار خوب من موافقم  
 I don’t agree  موافق نیستم
We all agreed  ما همه موافقیم
We both agree هردو موافقیم
 I think I agree  من فکرمیکنم موافق باشم
I totally agree  من کاملا موافقم
I agree with Tom من با تام موافقم
Do you agree, Tom?  آیا با تام موافقی؟
I agree completely  من کاملا موافقم
I’m glad you agree من از موافقت شما خوشحالم
I’m not sure I agree من مطمعن نیستم موافق باشم
I don’t agree with you  من با شما موافق نیستم
I arrived at 2:30  من در ساعت2:30 رسیدم
Tom never arrived تام اصلا نرسیده
He arrived in time اون سر وقت رسید
Tom arrived by car تام با ماشین رسید
I arrived too early من هم زود رسیدم
Tom arrived on foot  تام پیاده رسید
Tom finally arrived بالاخره تام رسید
Tom arrived too late تام هم دیر رسید
The bus arrived empty اتوبوس خالی رسید
Tom arrived yesterday تام دیروز رسید
I hope they arrive soon من امیدوارم آنها زود برسند
The train arrived on time قطار سر وقت رسید
His birthday is August 21st تولد او(پسر) 21 آگوست است
Jack was born in August  چک در ماه آگوست متولد شده
That’s Tom’s boat اون قایق مال تام است
Is Tom on the boat? آیا تام در قایق است؟
I have a boat and a car من یک قایق و یک ماشین دارم
Can we rent a fishing boat here? آیا اینجا میتوانیم یک قایق ماهیگیری اجاره کنیم؟
we are in the same boat ما در یک قایق مشابه هستیم (یا ما در همام قایق هستیم)
We have two boats ما دو قایق داریم
zahra aslani
zahra aslani
7 months ago

من موافق هستم
من موافق نیستم
ما ههمه موافقیم
ما دوتا موافقیم
من فکر میکنم من موافقم
من کاملا موافقم
من با تام موافقم
آیا با تام موافقی؟
من کاملا موافقم
من خوشحالم تو موافقی
من مطمئن نیستم که موافقم
من با اون موافق نیستم
من ۲:۳۰رسیدم
تام هرگز نرسید
او سر وقت رسید
تام با ماشین رسید
من خیلی زود رسیدم
تام پیاده رسید
تام سرانجام رسید
تام خیلی دیر رسید
اتوبوس خالی رسید
تام دیروز رسید
من امیدوادم‌ اونها به زودی برسند
قطار سر وقت رسید
تولد اون بیست و یکم آگوسته
جک به دنیا اومده در آگوست
اون قایقه تامه
اون تامه تو قایق؟
من یک قایق و یک ماشین دارم
آیا میتونیم ی قایق ماهیگیری اجاره کنیم؟
ما دریک قایق مشابه هسنیم
ما دوتا قایق داریم

khatere
khatere
7 months ago

بله من موافقم
من موافق نیستم.
ما همه موافقیم
ما هر دو موافقیم
من فک میکنم موافقم
من با تام موافقم.
آیا تو با تام موافقی
من کاملا موافقم
من مطمن نیستم ک موافقم
من بت تو موافق نيستم
من در ساعت 2:30رسیدم
تام هرگز نمیرسد
اون سر موقع رسید
تام رسید ب ماشین
من زود رسیدم
تام سرانجام رسید
تام رسید
تام پیش از حدزیادی دیر رسید
اتوبوس خالی رسید
من امیدوارم به زودی برسن
قطار سر موقع رسید
تولد او در 21 اگوست است
جک متولد اگوست هست
ایا تام قایق دارد.
ایا تام داخل قایق هست
من یک ماشین وقایق دارم
میتونی مارو ببری با قایق ماهیگیری
ما در قایق هستیم
ما داریم دوتا قایق

Mehdi
Mehdi
6 months ago

باشه،موافقم
موافق نیستم
هممون موافقیم
هردو ما موافقیم
فکر می کنم موافقم
کاملا موافقم
با تام موافقم
تام،آیا تو هن موافقی؟
کاملا موافقم
من کاملا با شما موافقم
مطمعن نیستم موافقم
باتو موافق نیستم
من ساعت۲:۳۰ رسیدم
تام هرگز نرسید
او رسید در این زمان
تام با ماشین رسید
من هم زود رسیدم
تام با غذا رسید
تام آخر رسید
تام هم دیر رسید
اتوبوس خالی رسید
تام دیروز رسید
امیدوارم آنها زود برسند
مترو به موقع رسید
تولد او بیست و یکم آگوست است
جک متولد آگوست است
اون قایق تام است
تام توی قایقِ؟
من یک قایق و یک ماشین دارم
…….
ما هستیم در یک قایق
ما دوتا قایق داریم

fatmh dorzadh
fatmh dorzadh
6 months ago

موافق نیستم.
همه ما قبول کردیم.
ماهردو باهم موافق هستیم.
فکر میکنم موافق هستم.
کاملاًموافق هستم.
من با تام موافقم.
قبول میکنی تام؟.
کاملاً موافقم.
خوش حالم که موافق هستی.
من مطمعئن نیستم که موافق باشم.
من با تو موافق نیستم.
ساعتدو:۳۰وارد شدم.
تام هیچ وقت نیامد.
بم وقع وارد شد.
تام با اتومبیل وارد شد.
من خیلی زود امدم.
تام پیاده وارد شد.
بلخره تام رسید.
تام خیلی دیر امد.
اتوبوس خالی شد.
دیروزتام اماد.
امیدوارم زود برسند.
قطار به موقعه رسید.
روز تولدش۲۱ اوت است.
جکدرماهاوت به دنیا آمد.
قایق تام است.
تام سوار قایق است؟
من یک قایق و یک ماشین دارم.
آیا ما میتوانیم یک قایق ماهیگیری را در اینجا اجاره کنیم؟.
مادر همان زورق هستیم.
ما دو قایق داریم.

Najmeh. Ghanbari
Najmeh. Ghanbari
6 months ago

من موافقم.
من موافق نیستم.
همه ما موافق بودیم.
همه مو افق اند.
من فکر کنم موافق باشم.
من همیشه موافقم.
من با تام موافقم
آیا شما با تام موافقید.
من کاملا موافقم.
من مطمئن نیستم که موافق باشم.
من موافق نیستم با شما.
من ساعت 2:30 رسیدم .
تام هرگز نرسید.
تام در این زمان رسید.
تام با ماشینش رسید.
من رسیدم به زودی.
تام با پا رسید.
تام بالاخره رسید.
تام با تاخیر رسید.
تام دیروز رسید.
من امیدوارم آنها به زودی برسند.
قطار در این تایم رسید.
تولد او 21 آگوست هست.
جک در آگوست متولد شد .
این قایق تام هست.
آیا تام در قایق هست.
من یک قایق و یک ماشین دارم
. ما 2 تا قایق داریم

trackback

[…] درس اول آموزش لغات انگلیسی […]

Roya brz
Roya brz
5 months ago

باشه موافقم.
من موافق نیستم.
همه ما توافق کردیم.
ما هردو موافقیم.
فکر میکنم موافقم.
من کاملا موافقم.
من با تام موافقم.
قبول داری تام ؟
من کاملا موافقم.
خوشحالم که موافقید.
مطمئن نیستم که موافقم.
من با شما موافق نیستم.
ساعت 2:30 رسیدم.
تام هرگز نرسید.
او به موقع رسید.
تام با ماشین وارد شد.
خیلی زود رسیدم.
تام با پای پیاده وارد شد.
سرانجام تام رسید.
تام خیلی دیر اشتباه کرد.
اتوبوس خالی رسید.
تام دیروز رسید.
امیدوارم اونا به زودی برسند.
قطار به موقع رسید.
تولد او 21 مین روز آگوست است.
جک متولد آگوست است.
این قایق تام هست.
تام در قایق است؟
من یک قایق و یک ماشین دارم.
می توانیم اینجا یک قایق ماهیگیری اجاره کنیم؟
ما در یک قایق هستیم.
ما دو قایق داریم.

Last edited 5 months ago by Roya brz
سبد خرید
Subtotal تومان0
20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟