آموزش زبان انگلیسی همین الان ثبت نام کن!!

آموزش لغات انگلیسی پر کاربرد و مهم- درس اول

در ابتدا فایل PDF رو دانلود کنید و همراه با فایل صوتی در همین صفحه به صورت کامل بخونید، این درس شامل چهار کلمه انگلیسی مبتدی است که در فایل صوتی این چهار کلمه انگلیسی به صورت کامل توضیح داده شده است

دانلود این فایل صوتی

Quiz Time
الان وقت انجام آزمون است و توی این آزمون شما باید تعداد جملات زیر رو که در آنها کلماتی که یاد گرفتیم بکار رفته رو به فارسی ترجمه کنید و جواب های خود را در بخش نظرات بنویسید تا در صورتی که غلط داشت برای شما تصییح شود.

OK. I agree
I don’t agree
We all agreed
We both agree
I think I agree
I totally agree
I agree with Tom
Do you agree, Tom?
I agree completely
I’m glad you agree
I’m not sure I agree
I don’t agree with you
I arrived at 2:30
Tom never arrived
He arrived in time
Tom arrived by car
I arrived too early
Tom arrived on foot
Tom finally arrived
Tom arrived too late
The bus arrived empty
Tom arrived yesterday
I hope they arrive soon
The train arrived on time
His birthday is August 21st
Jack was born in August
That’s Tom’s boat
Is Tom on the boat?
I have a boat and a car
Can we rent a fishing boat here?
we are in the same boat
We have two boats

الان که این درس رو خوندین و کوئیز رو هم حل کردین و این چهار واژه انگلیسی رو خوب یاد گرفتین وقت اینه که از طریق لینک زیر وارد درس دوم بشین و چهار واژه انگلیسی دیگر رو یاد بگیرین

درس دوم

پادکست های مشابه

17 thoughts on “آموزش لغات انگلیسی پر کاربرد و مهم- درس اول

 1. Samaneh

  بله.من موافقم
  من موافق نیستم
  ماهمه موافقیم
  ماهردو موافقیم
  من فکرمیکنم ک موافقم
  من با تام موافقم
  من کاملاموافقم
  من مطمن نیستم.ک موافقم
  من با تو موافق نیستم
  ایا تو موافقی تام
  من در ساعت 20.30رسیدم
  تام هرگز نمیرسد
  من به راحتی رسیدم
  تام سرانجام رسید
  اتوبوس خالی رسید
  تام دیروز رسید
  من امیدوارم ک انها به زودی برسند
  او در این ساعت رسید
  قطار دراین لحظه رسید
  تام سرانجام رسید
  تولد او بیست و یک اگوست است
  او در اگوست متولد شده است
  ان هست قایق تام
  ایا تام در قایق هست
  من یک قایق و یک ماشین دارم
  ایا میتوانم. قایق ماهیگیری اینجا
  ما دو قایق داریم

  می 1, 2021 - 17:57
  1. عبارت I totally agree به معنای کاملا موافقم رو ترجمه نکردی
   Tom never arrived تام هرگز نرسید
   the train arrive on time معنیش میشه قطار به موقع رسید
   Can we rent a fishing boat here? = میشه اینجا قایق ماهیگیری اجاره کرد
   We are in the same boat : میشه ما تو یه قایق مشترک هستیم که ترجمه نکرده بودین

   موفق باشید

   می 3, 2021 - 09:04
   1. Samaneh

    ممنونم

    می 3, 2021 - 09:10
    1. خواهش میکنم

     می 3, 2021 - 12:11
 2. Ramineh mokhtary
  OK. I agree    بسیار خوب من موافقم  
   I don’t agree  موافق نیستم
  We all agreed  ما همه موافقیم
  We both agree هردو موافقیم
   I think I agree  من فکرمیکنم موافق باشم
  I totally agree  من کاملا موافقم
  I agree with Tom من با تام موافقم
  Do you agree, Tom?  آیا با تام موافقی؟
  I agree completely  من کاملا موافقم
  I’m glad you agree من از موافقت شما خوشحالم
  I’m not sure I agree من مطمعن نیستم موافق باشم
  I don’t agree with you  من با شما موافق نیستم
  I arrived at 2:30  من در ساعت2:30 رسیدم
  Tom never arrived تام اصلا نرسیده
  He arrived in time اون سر وقت رسید
  Tom arrived by car تام با ماشین رسید
  I arrived too early من هم زود رسیدم
  Tom arrived on foot  تام پیاده رسید
  Tom finally arrived بالاخره تام رسید
  Tom arrived too late تام هم دیر رسید
  The bus arrived empty اتوبوس خالی رسید
  Tom arrived yesterday تام دیروز رسید
  I hope they arrive soon من امیدوارم آنها زود برسند
  The train arrived on time قطار سر وقت رسید
  His birthday is August 21st تولد او(پسر) 21 آگوست است
  Jack was born in August  چک در ماه آگوست متولد شده
  That’s Tom’s boat اون قایق مال تام است
  Is Tom on the boat? آیا تام در قایق است؟
  I have a boat and a car من یک قایق و یک ماشین دارم
  Can we rent a fishing boat here? آیا اینجا میتوانیم یک قایق ماهیگیری اجاره کنیم؟
  we are in the same boat ما در یک قایق مشابه هستیم (یا ما در همام قایق هستیم)
  We have two boats ما دو قایق داریم
  
  می 2, 2021 - 08:20
  1. Do you agree, Tom? میشه تام ایا تو موافقی؟

   Tom never arrived = میشه تام هرگز نرسید / نباید بگین نرسیده

   I arrived too early = میشه من خیلی زود رسیدم

   Tom arrived too late : میشه “تام خیلی دیر رسید”

   احسنت به شما

   می 3, 2021 - 09:09
 3. zahra aslani

  من موافق هستم
  من موافق نیستم
  ما ههمه موافقیم
  ما دوتا موافقیم
  من فکر میکنم من موافقم
  من کاملا موافقم
  من با تام موافقم
  آیا با تام موافقی؟
  من کاملا موافقم
  من خوشحالم تو موافقی
  من مطمئن نیستم که موافقم
  من با اون موافق نیستم
  من ۲:۳۰رسیدم
  تام هرگز نرسید
  او سر وقت رسید
  تام با ماشین رسید
  من خیلی زود رسیدم
  تام پیاده رسید
  تام سرانجام رسید
  تام خیلی دیر رسید
  اتوبوس خالی رسید
  تام دیروز رسید
  من امیدوادم‌ اونها به زودی برسند
  قطار سر وقت رسید
  تولد اون بیست و یکم آگوسته
  جک به دنیا اومده در آگوست
  اون قایقه تامه
  اون تامه تو قایق؟
  من یک قایق و یک ماشین دارم
  آیا میتونیم ی قایق ماهیگیری اجاره کنیم؟
  ما دریک قایق مشابه هسنیم
  ما دوتا قایق داریم

  می 2, 2021 - 13:27
  1. Do you agree, Tom? = میشه تام تو موافقی؟

   I don’t agree with you = یعنی با تو موافق نیستم در صورتی که شما نوشتی با اون موافق نیستم

   جک به دنیا اومده در آگوست = این بهتره اینجوری باشه ” جک متولد ماه آگوست است

   اون تامه تو قایق؟ = این باید به این صورت باشه ” آیا تام در قایق است

   آیا میتونیم ی قایق ماهیگیری اجاره کنیم؟ = ایا میتونیم اینجا یه قایق ماهیگیری اجاره کنیم؟

   ما دریک قایق مشابه هسنیم= ما هر دو در یک قایق مشترک هستیم

   احسنت به شما

   می 3, 2021 - 09:19
 4. متشکرم از شما

  می 3, 2021 - 08:55
 5. آیا تو با تام موافقی = باید اینجوری ترجمه بشه “تام تو موافقی؟”
  تام هرگز نمیرسد = تام هرگز نرسید
  تام رسید ب ماشین = تام با ماشین رسید
  تام پیش از حدزیادی دیر رسید = تام خیلی دیر رسید
  ایا تام قایق دارد.= ایا آن قایق تام است
  میتونی مارو ببری با قایق ماهیگیری = ایا میشه اینجا یه قایق ماهیگیری اجاره کرد
  ما در قایق هستیم = ما هردو در یک قایق مشترک هستیم

  می 3, 2021 - 09:26
 6. Mehdi

  باشه،موافقم
  موافق نیستم
  هممون موافقیم
  هردو ما موافقیم
  فکر می کنم موافقم
  کاملا موافقم
  با تام موافقم
  تام،آیا تو هن موافقی؟
  کاملا موافقم
  من کاملا با شما موافقم
  مطمعن نیستم موافقم
  باتو موافق نیستم
  من ساعت۲:۳۰ رسیدم
  تام هرگز نرسید
  او رسید در این زمان
  تام با ماشین رسید
  من هم زود رسیدم
  تام با غذا رسید
  تام آخر رسید
  تام هم دیر رسید
  اتوبوس خالی رسید
  تام دیروز رسید
  امیدوارم آنها زود برسند
  مترو به موقع رسید
  تولد او بیست و یکم آگوست است
  جک متولد آگوست است
  اون قایق تام است
  تام توی قایقِ؟
  من یک قایق و یک ماشین دارم
  …….
  ما هستیم در یک قایق
  ما دوتا قایق داریم

  می 5, 2021 - 17:40
  1. اشه،موافقم = درسته
   موافق نیستم = درسته
   هممون موافقیم = همه ما موافق بودیم
   هردو ما موافقیم = درسته
   فکر می کنم موافقم = درسته
   کاملا موافقم = درسته
   با تام موافقم = درسته
   تام،آیا تو هن موافقی؟ = تام آیا موافق هستی؟
   کاملا موافقم = درسته
   من کاملا با شما موافقم = درسته
   مطمعن نیستم موافقم = مطمئن نیستم موافق باشم
   باتو موافق نیستم = درسته
   من ساعت۲:۳۰ رسیدم = درسته
   تام هرگز نرسید = درسته
   او رسید در این زمان = او به موقع رسید
   تام با ماشین رسید = درسته
   من هم زود رسیدم = من خیلی زود رسیدم
   تام با غذا رسید = تام پیاده رسید
   تام آخر رسید = تام سرانجام رسید
   تام هم دیر رسید = تام خیلی دیر رسید
   اتوبوس خالی رسید= درسته
   تام دیروز رسید = درسته
   امیدوارم آنها زود برسند = درسته
   مترو به موقع رسید = قطار به موقع رسید
   تولد او بیست و یکم آگوست است = درسته
   جک متولد آگوست است = درسته
   اون قایق تام است = آیا آن قایق تام هست
   تام توی قایقِ؟ = ایا تام توی قایق هست؟
   من یک قایق و یک ماشین دارم = درسته
   …….
   ما هستیم در یک قایق = ما در یک قایق هستیم
   ما دوتا قایق داریم = درسته

   می 12, 2021 - 08:04
 7. Najmeh. Ghanbari

  من موافقم.
  من موافق نیستم.
  همه ما موافق بودیم.
  همه مو افق اند.
  من فکر کنم موافق باشم.
  من همیشه موافقم.
  من با تام موافقم
  آیا شما با تام موافقید.
  من کاملا موافقم.
  من مطمئن نیستم که موافق باشم.
  من موافق نیستم با شما.
  من ساعت 2:30 رسیدم .
  تام هرگز نرسید.
  تام در این زمان رسید.
  تام با ماشینش رسید.
  من رسیدم به زودی.
  تام با پا رسید.
  تام بالاخره رسید.
  تام با تاخیر رسید.
  تام دیروز رسید.
  من امیدوارم آنها به زودی برسند.
  قطار در این تایم رسید.
  تولد او 21 آگوست هست.
  جک در آگوست متولد شد .
  این قایق تام هست.
  آیا تام در قایق هست.
  من یک قایق و یک ماشین دارم
  . ما 2 تا قایق داریم

  می 8, 2021 - 23:29
  1. من موافقم. = درسته
   من موافق نیستم. = درسته
   همه ما موافق بودیم. = درسته
   همه مو افق اند. = این از کجا اوردین
   من فکر کنم موافق باشم. = درسته
   من همیشه موافقم. = میشه من کاملا موافقم
   من با تام موافقم = درسته
   آیا شما با تام موافقید. = میشه تا موافقی؟
   من کاملا موافقم. = درسته
   من مطمئن نیستم که موافق باشم. = درسته
   من موافق نیستم با شما. = من با شما موافق نیستم
   من ساعت 2:30 رسیدم . = درسته
   تام هرگز نرسید. = درسته
   تام در این زمان رسید. = تام به موقع رسید
   تام با ماشینش رسید. = تام با ماشین رسید
   من رسیدم به زودی. = من خیلی زود رسیدم
   تام با پا رسید. = تام پیاد رسید
   تام بالاخره رسید. = درسته
   تام با تاخیر رسید.= تام خیلی دیر رسید
   تام دیروز رسید. = درسته
   من امیدوارم آنها به زودی برسند. = درسته
   قطار در این تایم رسید. = قطار به موقع رسید

   تولد او 21 آگوست هست. = درسته
   جک در آگوست متولد شد . = درسته
   این قایق تام هست. = آن قایق تام است
   آیا تام در قایق هست. = درسته
   من یک قایق و یک ماشین دارم = درسته
   . ما 2 تا قایق داریم = درسته

   می 12, 2021 - 07:36
 8. موافق نیستم. = درسته
  همه ما قبول کردیم. = همه ما موافق بودیم
  ماهردو باهم موافق هستیم. = درسته
  فکر میکنم موافق هستم. = درسته
  کاملاًموافق هستم. = درسته
  من با تام موافقم. = درسته
  قبول میکنی تام؟. = تام موافقی هستی؟
  کاملاً موافقم. = درسته
  خوش حالم که موافق هستی.= درسته
  من مطمعئن نیستم که موافق باشم. = درسته
  من با تو موافق نیستم.= درسته
  ساعتدو:۳۰وارد شدم. = ساعت دو و نیم رسیدم
  تام هیچ وقت نیامد. = تام هرگز نرسید
  بم وقع وارد شد. = او به موقع رسید
  تام با اتومبیل وارد شد. = تام با ماشین رسید
  من خیلی زود امدم. = من خیلی زود رسیدم
  تام پیاده وارد شد. = تام پیاده رسید
  بلخره تام رسید. = درسته
  تام خیلی دیر امد. = تام خیلی دیر رسید
  اتوبوس خالی شد. = اتوبوس خالی رسید
  دیروزتام اماد. = تام دیروز رسید
  امیدوارم زود برسند. = درسته
  قطار به موقعه رسید. = درسته
  روز تولدش۲۱ اوت است. = درسته
  جکدرماهاوت به دنیا آمد. = درسته
  قایق تام است. = آن قایق تام است
  تام سوار قایق است؟ = درسته
  من یک قایق و یک ماشین دارم. = درسته
  آیا ما میتوانیم یک قایق ماهیگیری را در اینجا اجاره کنیم؟. = درسته
  مادر همان زورق هستیم. = دست گوگل ترنسلیت درد نکنه
  ما دو قایق داریم. = درسته

  می 12, 2021 - 07:44
 9. […] درس اول آموزش لغات انگلیسی […]

  می 26, 2021 - 10:18
 10. Roya brz

  باشه موافقم.
  من موافق نیستم.
  همه ما توافق کردیم.
  ما هردو موافقیم.
  فکر میکنم موافقم.
  من کاملا موافقم.
  من با تام موافقم.
  قبول داری تام ؟
  من کاملا موافقم.
  خوشحالم که موافقید.
  مطمئن نیستم که موافقم.
  من با شما موافق نیستم.
  ساعت 2:30 رسیدم.
  تام هرگز نرسید.
  او به موقع رسید.
  تام با ماشین وارد شد.
  خیلی زود رسیدم.
  تام با پای پیاده وارد شد.
  سرانجام تام رسید.
  تام خیلی دیر اشتباه کرد.
  اتوبوس خالی رسید.
  تام دیروز رسید.
  امیدوارم اونا به زودی برسند.
  قطار به موقع رسید.
  تولد او 21 مین روز آگوست است.
  جک متولد آگوست است.
  این قایق تام هست.
  تام در قایق است؟
  من یک قایق و یک ماشین دارم.
  می توانیم اینجا یک قایق ماهیگیری اجاره کنیم؟
  ما در یک قایق هستیم.
  ما دو قایق داریم.

  ژوئن 18, 2021 - 21:14

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
Subtotal تومان0