آموزش زبان انگلیسی همین الان ثبت نام کن!!

آموزش لغات انگلیسی پر کاربرد و مهم- درس سوم

آموزش واژگان ضروری

در درس امروز تعدا 8 لغت انگلیسی پرکاربرد و مهم دیگر را فراخواهیم گرفت که مثل همیشه فایل PDF و فایل صوتی توضیحات فارسی رو ضمیمه شده تا پس از دانلود شروع به یادگیری کنید

دانلود فایل صوتی بالا


Quiz Time
الان وقت انجام آزمون است و توی این آزمون شما باید تعداد جملات زیر رو که در آنها کلماتی که یاد گرفتیم بکار رفته رو به فارسی ترجمه کنید و جواب های خود را در بخش نظرات بنویسید تا در صورتی که غلط داشت برای شما تصییح شود.

I love my son
We fell in love
We love you all
I love tea
We love Tom
Did you love Tom?
I don’t love her
I love gardening
I love you anyway
I’ll be back in a month
I’ll see you next month
I worked hard last month
What happened last month?
I was here two months ago
I met Tom three months ago
She married Tom last month
We get together once a month
She was in America last month
How much is the rent per month?
I like to travel
I love traveling
Tom travels a lot
Do you travel a lot?
I never travel alone
Do you like to travel?
I like to travel alone
Did Tom travel last year?
I want to travel with you
Do you usually travel alone?
He is a typical Japanese
Today is just another typical busy day
What is a typical British dinner?
It is typical of him to talk that way
It was typical of him to arrive late
Let’s visit Tom
They visited us
Nobody visits Tom
He visited a friend
When can I visit you?
I want to visit Korea
I’m going to visit Tom
I never visit my sister
Did you enjoy your visit?
May I visit you tomorrow?
How’s the weather?
I dislike cold weather.
The weather turned bad
The weather is terrible
What’s the weather like?
What lovely weather!
The weather got cold
The weather turned better.
How was your week?
I took a week off
See you next week
I swim once a wee
I got sick last week
I can do it in a week
Tom was sick last week
Were you here last week?
I’m going home next week
I can’t wait another week
He comes here twice a week
She likes wine
Tom drinks wine
Red wine, please
I don’t like wine
We’re out of wine
Tom drank some wine
Do you want some wine?
This wine tastes good
Do you like white wine?
Tom doesn’t drink wine
Do you like French wines?


مطالب مرتبط
لغات پرکاربرد انگلیسی 9 دقیقه

لغات پرکاربرد انگلیسی سطح مبتدی

مسلم

لیست لغات پرکاربرد انگلیسی سطح مبتدی در این درس به صورت کامل به آموزش لغات پرکاربرد انگلیسی مربوط به سطح A1 (سطح مبتدی) میپردازیم که در این درس سعی شده برای هر لغت انگلیسی معنی فارسی به همراه مثال و تلفظ کلمات فراهم شود. اهمیت یادگیری لغات انگلیسی: یادگیری لغات پرکاربرد انگلیسی بخش جدا ناپذیر […]

17 thoughts on “آموزش لغات انگلیسی پر کاربرد و مهم- درس سوم

 1. Samaneh

  من عاشق پسرم هستم
  ما همه شما را دوست داریم
  من چایی دوست دارم
  ما تام دوست داریم
  ایا تو تام.دوست داری
  من دوست ندارم اینجا باشم
  من همیشه تو دوست دارم

  من طی یک ماه برخواهم گشت
  من ماه اینده میبینمت
  ماه گذشته به سختی کار کردم
  ماه گذشته چه اتفاقی افتاد
  دوماه قبل انجا بودم
  تام سه ماه پیش ملاقات کردم
  او با تام ماه پیش ازدواج کرد.
  ما برای یکماه بایکدیگر بودیم

  من مسافرت دوست دارم.
  عاشق سفر کردنم
  تام خیلی زیاد مسافرت میرود
  ایا تو زیاد سفر میروی
  هزگز تنها سفر نمیرم
  ایا مسافرت دوست داری؟
  دوست دارم تنهابی سفر برم
  سفر میکنی؟
  چه زمانی میتونم ببینمت؟
  میتونم فردا ببینمت یا ملاقاتت کنم
  تام ملافات کردم
  انها به ملاقات ما امدند..یا انها مارا دیدند
  هیچس دیدن تام نیامد یا به ملاقاتش نیامد
  او دوستش را ملاقات کرد
  من به ملاقات تام میرم
  من هرگز خواهرم ندیذم یا ملاقات نکردم
  ایا از ملاقاتی ک داشتی لذت بردی

  اب و هوا چطوره؟
  من هوا سرد دوست ندارم

  هفته ات چطور گذروندی
  هفته اینده میبینمت
  من هفته گذشته مریض شدم
  تام هفته گذشته مریض بود

  هفته گذشته کجا بودی
  من هفته اینده به خونه میرم
  تا هفته اینده نمیتونم صبر کنم
  او هر دو هفته یکبار به اینجا می اید

  اومشروب دوست دارد
  تام مشروب میخورد
  من مشروب دوست ندارم
  شراب قرمز لطفا
  تام مقداری شراب نوشید
  ایا مقداری شراب میخواهی
  این شراب امتحان کن خوب
  ایا شراب سفید دوست داری
  تام شراب ننوشید
  ایا شراب فرانسوی دوست داری

  می 2, 2021 - 18:22
 2. Rezvan Tajikzadeh

  I love my son
  من پسرم رو خیلی دوست دارم.
  We fell in love
  ما عاشق شدیم.
  We love you all.
  ما همه ی شما رو خیلی دوست داریم.
  I love tea.
  من چای خیلی دوست دارم
  We love Tom
  ما تام رو خیلی زیاد دوست داریم.
  Did you love Tom?
  آیا شما تام رو خیلی دوست دارید؟
  I don’t love her.
  من او را دوست ندارم.
  I love gardening.
  من باغبانی رو خیلی دوست دارم.
  I love you any way.
  من تورو به هرحال خیلی دوست دارم.

  می 6, 2021 - 16:17
  1. We love Tom = ما تام رو دوست داریم دیگه خیلی نمیخواد بنویسید
   I love you any way. = به هرحال دوست دارم

   می 12, 2021 - 08:14
 3. Rezvan Tajikzadeh

  I’ll be back in a month.
  من این ماه برمیگردم.
  I’ll see you next month.
  من شما رو ماه دیگه خواهم دید.
  I worked hard last month.
  من ماه قبل سخت کارکردم.
  What happened last month?
  ماه گذشته چه اتفاقی افتاد؟
  I was here two month ago.
  من دو ماه قبل اینجا بودم.
  I met Tom three months ago.
  من تام رو سه ماه قبل دیدم.
  She married Tom last month
  اوبا تام ماه قبل ازدواج کرد.
  We get together once month.
  مایک ماه قبل دورهم جمع شدیم.
  She was in America last month.
  اوماه قبل در آمریکا بود.
  How much in the rent permonth
  در هر ماه چقدر کرایه میدید؟

  می 6, 2021 - 16:30
  1. I’ll be back in a month. = میشه من یک ماهه برمیگردم
   I’ll see you next month. = ماه بعدی میبینمت

   می 12, 2021 - 08:15
 4. Rezvan Tajikzadeh

  I like to travel.
  من مسافرت را دوست دارم.
  I love travelling.
  من مسافرت را بسیار دوست دارم.
  Tom travels alot.
  تام خیلی زیاد مسافرت می کند.
  Do you travel alot?
  آیا شما خیلی زیاد مسافرت می کنید؟
  I never travel alone.
  من هرگز به تنهایی مسافرت نمی کنم.
  Do you like to travel?
  آیا شما سفر کردن را دوست دارید؟
  I like to travel alone.
  من مسافرت کردن به تنهایی را دوست دارم.
  Did Tom travel last year?
  آیا تام سال گذشته مسافرت کرده است؟
  I want to travel with you.
  من میخوام با شما مسافرت کنم.
  Do you usually travel alone?
  آیا شما معمولا به تنهایی مسافرت می کنید؟

  می 6, 2021 - 16:43
  1. I love traveling . = من مسافرت رو دوست دارم دیگه خیلی نمیخواد بیارین

   می 12, 2021 - 08:17
 5. Rezvan Tajikzadeh

  He is a typical Japanese
  او یک ژاپنی معمولی است.
  Today is just another typical busy day.
  امروز فقط روزدیگر شلوغ معمولی است.
  What is a typical British dinner.
  شام معمولی بریتانیایی چیست؟
  It is typical of him to talk that way.
  آن یک چیز معمولی است که او این طور صحبت می کند.
  It was typical of him to arrive late.
  آن یک چیز معمولی بود که او دیر برسد.
  Let’s visit Tom.
  اجازه دهید تام را ببینم.
  They visited us.
  آن ها ما را ملاقات کردند.
  Nobody visits Tom.
  هیچ کس تام را نمی بیند.
  He visited a friend.
  او یک دوست را ملاقات کرد.
  When can I visit you,
  چه وقتی من می تونم شما را ملاقات کنم؟
  I want to visit Korea.
  من می خوام کره راببینم.
  I’m going to visit Tom.
  من میخوام تام را ببینم.
  I never visit my sister.
  من خواهرم رو هرگز نمی بینم.

  می 6, 2021 - 17:05
  1. Today is just another typical busy day. = امروز فقط یه روز شلوغ معمولی دیگه است
   It is typical of him to talk that way. = این طرز صحبت کردنش معمولیه
   It was typical of him to arrive late. = معمولیه که دیر برسه
   Let’s visit Tom. = بیا تام رو ملاقات کنیم
   When can I visit you, = چه موقغ میتونم ببینمت؟
   I’m going to visit Tom. = من قصد دارم تام رو ملاقات کنم
   I never visit my sister. = من هرگز خواهرم رو ملاقات نکردم

   می 12, 2021 - 08:21
 6. Rezvan Tajikzadeh

  Did you enjoy your visit?
  آیا شما از ملاقاتتون راضی هستید؟
  May I visit you tomorrow?
  ممکنه من شما را فردا ببینم؟
  How’s the weather?
  هوا چطوریه؟
  I dislike cold weather.
  من هوای سرد رو دوست ندارم.
  The weather turned bad.
  هوا بد شد.
  The weather is terrible.
  هوا وحشتناکه.
  What’s the weather like?
  چه نوع هوایی را دوست داری؟
  What lover weather!
  چه هوای دوست داشتنی!
  The weather got cold
  هوا سرد شد.
  The weather turned better.
  هوا بهتر شد.

  می 6, 2021 - 17:15
  1. Did you enjoy your visit? = از ملاقاتتون لذت بردین؟
   What’s the weather like? = هوا چطوره؟

   می 12, 2021 - 08:22
 7. Rezvan Tajikzadeh

  How was your week?
  هفته ی شما چطوری شد؟
  I took a week off.
  من یک هفته مرخصی گرفتم.
  See you next week.
  هفته آینده شما رو میبینم.
  I swim once a week .
  من هفته ای یک بار شنا میکنم.
  I got sick last week.
  من هفته ی پیش مریض شدم.
  I can do it in a
  week.
  من می تونم در یک هفته انجام بدمش‌.
  Tom was sick last week.
  تام هفته ی گذشته مریض شد.
  Were you here last week?
  آیا شما هفته ی گذشته این جا بودید؟
  I’m going home next week.
  من هفته ی آینده خونه ام
  I can’t wait another week.
  من نمیتونم تاهفته ی دیگر منتظر بمونم.
  He comes here twice a week.
  او هفته ای دو بار اینجا میاد.

  می 6, 2021 - 17:49
  1. How was your week? = هفته شما چطور بود (چطور سپری شد)
   I’m going home next week. = هفته اینده میرم خونه (برنامه ریزی انجام کار در اینده)

   می 12, 2021 - 08:24
 8. Rezvan Tajikzadeh

  She likes wine.
  او مشروب دوست دارد.
  Tom drinkes wine .
  تام مشروب می نوشد.
  Red wine. Please.
  لطفا مشروب قرمز.
  I don’t like wine.
  من مشروب دوست ندارم.
  We’re out of wine.
  ما دیگه مشروب نداریم.
  Tom drank some wine.
  تام کمی مشروب نوشید.
  Do you want some wine.
  آیا شما کمی مشروب میخواهید؟
  This wine tastes good.
  این مشروب طعم خوبی داره
  Do you like whitewine?
  آیا شما شراب سفید دوست دارید؟
  Tom doesn’t drink wine.
  تام مشروب نمی نوشد.
  Do you like french wines?
  آیا شما مشروب های فرانسوی را دوست دارید؟

  می 6, 2021 - 17:58
  1. We’re out of wine. = مشروب تمام کردیم

   می 12, 2021 - 08:25
 9. […] درس سوم […]

  می 26, 2021 - 10:24
 10. Roya brz

  من پسرم رو دوست دارم.
  ما عاشق شدیم.
  ما همه ی شمارو دوست داریم.
  من چایی دوست دارم.
  ما عاشق تام هستیم.
  عاشق تام بودی؟
  من عاشقش نیستم.
  من عاشق باغبانی هستم.
  من در هر صورت دوست دارم.
  این ماه برگشتم.
  ماه اینده میبینمت.
  ماه گذشته سخت کار کردم.
  ماه گذشته چه اتفاقی افتاد؟
  من دوماه قبل اینجا بودم.
  من سه ماه قبل با تام آشنا شدم.
  او ماه گذشته با تام ازدواج کرد.
  ماهی یکبار دور هم جمع میشویم.
  او ماه گذشته امریکا بود.
  اجاره هرماه چقدر است؟
  دوست دارم مسافرت کنم.
  من عاشق مسافرت هستم.
  تام زیاد سفر می‌کند.
  آیا شما زیاد سفر می‌کنید ؟
  من هرگز تنها سفر نمیکنم.
  آیا دوست داری سفر کنی؟
  من دوست داذم تنهایی سفر کنم.
  آیا تام سال گذشته سفر کرد؟
  من میخواهم با تو سفر کنم.
  شما معمولا تنها سفر میکنید؟
  او یک ژاپنی معمولی است.
  امروز فقط یک روز شلوغ دیگر است.
  شام انگلیسی معمول چیست؟
  این معمول است که او اینگونه صحبت کند.
  برای او عادی است که دیر برسد.
  بیاید از تام دیدن کنیم.
  آنها از ما دیدن کردند.
  هیچکس از تام ملاقات نمیکند.
  او از یک دوست ملاقات کرد.
  چه زمانی میتوانم شمارا ملاقات کنم؟
  من میخواهم به کره بروم.
  میخواهم تام رو ببینم.
  من هرگز خواهرم رو ندیدم.
  آیا از دیدار خود لذت میبرید؟
  ممکن است فردا شمارو ببینم؟
  هوا چطوره؟
  من هوای سرد رو دوست ندارم.
  اب و هوا بد بود.
  هوا وحشتناک است.
  هوا چطور است؟
  چه اب و هوای دوست داشتنی
  هوا سرد شد.
  هوا بهتر است.
  هفته ات چطور بود؟
  یک هفته مرخصی گرفتم.
  هفته آینده میبینمت.
  یکبار در هفته شنا میکنم.
  هفته گذشته بیمار شدم.
  من میتوانم آن را در هفته انجام بدم.
  تام هفته گذشته بیمار بود.
  هفته گذشته اینجا بودی.
  من هفته اینده به خانه میروم.
  من نمیتوانم یک هفته دیگر صبر کنم.
  او دوبار در هفته می آید.
  او شراب دوست دارد.
  تام شراب مینوشد.
  شراب قرمز،لطفا
  من شراب دوست ندارم.
  ما از شراب خارج میشویم.
  تام مقداری از شراب نوشید.
  آیا مقداری شراب میخواهید.
  تام شراب نمیخورد.
  آیا شما شراب فرانسوی دوست داری؟

  ژوئن 18, 2021 - 22:23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
Subtotal تومان0